I644

בריאן מיילס – אנגליה

למרות שהייתי פעמים רבות בירושלים, נדהמתי מהמקומות החדשים שראיתי, התיאורים וההסברים שלך היו מרתקים...

שרלי היקר,

תודה לך על כך שדאגת לנו, קבוצה של 9 חברים, אספת אותנו מנמל אשדוד לירושלים ליום טיול.

למרות שהייתי פעמים רבות בירושלים, נדהמתי מהמקומות החדשים שראיתי, התיאורים וההסברים שלך היו מרתקים. מיותר לציין, כי החברים שלנו נדהמו אף יותר כיוון שזה היה הביקור הראשון שלהם בישראל.

הטיול שלנו היה אפילו טוב יותר הודות לקסם, האישיות, השנינות והידע המעמיק שלך.

זה יהיה תענוג להמליץ עליך לכל מי שזקוק למדריך מצוין בישראל ואנחנו מקווים שנוכל להיפגש איתך שוב

מצורף תצלום של הקבוצה שלנו מתכוננת לארוחת הצהריים המסורתיות הנהדרת שהייתה לנו איתך

מיטב האיחולים,

בריאן מיילס

 אנגליהleigh lancashir

מאי 2010

819700