18

מיהודה פוקס, מנהל חברת הסעים בארץ

מי יתן וירבו מדריכים כמוך...

69532