0555505

נציג משרד החינוך הגרמני

הרבה תודות על הטיפול המצוין שלך כנהג ומדריך שלנו בעת שביקרנו בישראל...

שרלי יקר,

הרבה תודות על הטיפול המצוין שלך כנהג ומדריך שלנו בעת שביקרנו בישראל. אני מאחל לך הצלחה

רבה בעתיד הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אישית.

השר

Heinrich-Mann

משרד החינוך, נוער וספורט של מדינת ברנדנבורג

111707